คะแนน 3

อะไรคือการตายของตัวละครในทีวีคนแรกที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสาธารณชน?

th flag

โปรดทราบว่าฉันหมายถึงตัวละครในทีวีที่นี่ ไม่ใช่นักแสดง โดยผลกระทบ ฉันหมายถึงสิ่งต่างๆ เช่น การจัดฉากงานศพ จดหมายแสดงความเสียใจที่ส่งไปยังเครือข่าย การรายงานข่าวในวงกว้าง ฯลฯ

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ทราบว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา