คะแนน 3

โรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกาขอให้นักเรียนชาวจีนรับจดหมายอ้างอิงจากสมาคมผู้มีพระคุณแห่งการรวมกิจการของจีนเข้าร่วมหรือไม่

th flag

ใน อิปมัน4, อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเอกชนในอเมริกาขอให้ Ip Man รับ อ้างอิงจาก CCBA เพื่อให้ลูกชายของเขาได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน

โรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกาขอให้นักเรียนชาวจีนรับจดหมายอ้างอิงจากสมาคมผู้มีพระคุณแห่งการรวมกิจการของจีนเข้าร่วมหรือไม่

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ทราบว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา