คะแนน 0

ไมเคิลกัดท่อเหล็กไปที่ห้องพยาบาลได้อย่างไร?

th flag

ไมเคิลทำงานด้านเคมีอย่างไรใน แหกคุก S1E4 'พิษน่ารัก'?

เขาผสมสารใดบ้างที่มียาสีฟันและเทลงในท่อในโรงพยาบาลและได้รับ "สารประกอบ" ที่กัดเซาะเหล็ก?

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ทราบว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา