คะแนน 2

ใน Dogville 2003 จุดประสงค์ของ "Dictum ac factum" ที่เขียนบนเหมืองคืออะไร

th flag

ใน Dogville - 2003 ในฉากสั้น ๆ มีการเขียนบนผนังเหมืองที่อ่านว่า "dictum ac factum" ซึ่งในภาษาละตินแปลว่า "พูดและทำ" ฉันคิดว่าเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ชาวบ้านพูดและทำกับเกรซ แต่จุดประสงค์ของเกรซคืออะไร และทำไมจึงเขียนไว้บนผนังเหมือง

คะแนน -1
th flag

อาจหมายถึงความคิด (กลางเรื่อง) ที่ว่าเมื่อทุกอย่าง "พูดแล้วทำ" ผู้คนที่ดูดีในตอนแรกจะได้แสดงสีที่แท้จริงของพวกเขา?.

จำฉากนี้ของหนังเรื่องไหนได้บ้าง?.

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ทราบว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา