คะแนน 1

รหัสล็อคอากาศมีความหมายพิเศษหรือไม่?

th flag

ในตอนที่ 8 ของ Avenue 5 รหัสแอร์ล็อคถูกเปิดเผย: 5335

มันมีความหมายพิเศษหรือไม่?

ฉันไม่พบการอ้างอิงใด ๆ ในรายการหรือแม้แต่การค้นหาของ Google แต่ตัวเลขก็ดูเหมือนจะไม่สุ่มเช่นกัน

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ทราบว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา