คะแนน 1

การหยุดเวลาส่งผลต่อพื้นที่กว้างขึ้นอย่างไรเมื่อกล่าวว่ามีช่วงจำกัด

th flag

FREAK - เป็นคนที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติ

ดังนั้นในภาพยนตร์เรื่อง Freaks, The Freaks มีพลังพิเศษ หนึ่งในพลังพิเศษของตัวละครหลักคือทำให้เวลาช้าลง เมื่อเขาทำอย่างนั้นทุกอย่างจะช้าลงสำหรับทุกคนยกเว้น Freaks

ดังนั้นพวกเขาจึงมีภารกิจในการช่วย Freak (แม่ของเด็ก) อีกคนหนึ่งจากภูเขาเวทย์มนตร์เมื่อทำเช่นนั้นพวกเขาจะเผชิญหน้ากับตำรวจและตัวละครหลักต้องหยุดเวลาที่บ้านเพื่อให้เด็กมีเวลามากพอที่จะช่วยแม่ของเธอหลบหนี

การหยุดเวลาส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนภูเขาเวทมนตร์อย่างไร เมื่อได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ในภาพยนตร์ว่าการหยุดนิ่งสามารถมีรัศมีได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

เรารู้ว่าการหยุดเวลาไม่ส่งผลต่อสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆ แต่การหยุดเวลานั้นส่งผลต่อการมองเห็นประหลาดอย่างไร

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ทราบว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา